Home

TERMENE DE ELIBERARE

Termenul de eliberare pentru pasaportul simplu temporar este de 14 zile calendaristice.

Pasaportul simplu temporar se elibereaza in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data depunerii cererii (pe langa cazurile prevazute expres la literele b)-f) ale art. 17 din Legea nr. 248/2005) in situatii obiective in care, din motive de sanatate, familiale sau profesionale, este necesara si urgenta prezenta persoanei pe teritoriul altui stat si nu exista timpul necesar pentru emiterea pasaoportului simplu electronic. Aceste situatii trebuie dovedite, dupa caz, cu documente care sa ateste motivele.

Pasapoartele simple electronice se elibereaza īn:


Exceptie