Home

În verderea eficientizarii deservirii cetatenilor si a eliminarii timpilor de asteptare la ghiseele de preluare a documentelor, expunem mai jos modelele de cereri care pot fi descarcate si completate de catre cetateni, înainte de a se prezenta la serviciul nostru.

1. Modelul declaratiei consimtamânt pentru eliberarea pasaportului minorilor cu vârsta cuprinsa între 14-18 ani.

Cererile care privesc eliberarea pasaportului simplu sau a pasaportului simplu electronic pentru minorii cu vârsta între 14-18 ani, se formuleaza conform prevederilor art.7 alin.4 din H.G. 94/2006, de catre minori numai cu acordul:
Acordul pentru eliberarea pasaportului minorului cu vârsta cuprinsa între 14-18 ani poate fi exprimat:
În situatia în care acordul este exprimat în fata lucratorului de la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple, este necesara completarea declaratiei consimtamânt, care se semneza de catre solicitanti doar în fata functionarului care preia cererea.

2. Model cerere de solicitare a lasarii in uz a pasaportului simplu pâna la înmânarea pasaportului simplu electronic.

Pasapoartele anterioare se anuleaza si se restituie titularului la depunerea cererii, iar în cazul pasapoartelor aflate în termen de valabilitate, în conformitate cu art. 7 lit. b) din H.G. 94/2006, titularul poate solicita prin cerere scrisa, ca acesta sa ramâna în uz pâna la înmânarea catre titular a pasaportului simplu electronic.